Πιστοποιήσεις

Η μόνη Μελισσοκομική Μονάδα στην Κρήτη που συμμετέχει στο πρόγραμμα πιστοποίησης Βασιλισσών, έχοντας αξιολογηθεί για τα χαρακτηριστικά των Βασιλισσών μας έχουμε πιστοποιηθεί.